Servis Klima uređaja sa 20 godina iskustva

Pon-Sub: 08:00 - 18:00

24h Hitne intervencije

Garancija

Garancija na servis 6 meseci

Pozovite nas: 063 657-395

Ratina, Kraljevo

Toplotne pumpe

Toplotne pumpe

Toplotne pumpe su uređaji koji se koriste za grejanje i hlađenje objekata. Predstavljaju ekonomično i savremeno rešenje koje može biti potpuno automatizovano. Princip rada sistema sa toplotnom pumpom je da se toplotna energija iz jedne sredine/izvora prenosi u drugu sredinu pri čemu joj se povećava temperatura.
U toplotnoj pumpi se nalaze dva izmenjivača toplote od kojih jedan služi za preuzimanje toplote od izvora, a drugi za predaju toplote objektu. Izmedju ta dva izmenjivača, uz pomoć kompresora, kruži freon kao posrednik. Freon je specifičan fluid koji u zavisnosti od pritiska na kom se nalazi menja svoje agregatno stanje i temperaturu.
To stanje više temperatue se koristi za zagrevanje objekata zimi, a leti se okretanjem ciklusa umesto toplotne energije dobija rashladna energija. Ovakav zatvoreni kružni ciklus je vrlo ekonomičan.
Za taj prenos toplotne energije troši se količina električne energije koja je nekoliko puta manja od dobijene toplotne energije.
Na 1 kWh uložene električne energije dobija se ukupna toplotna energija od oko 3-4 kWh. Konačni odnos uložene i dobijene energije zavisi od tipa osnovnog izvora toplotne energije i ugrađene instalacije i njenog kvaliteta.

Toplotna pumpa vazduh – vazduh je pumpa koja izvlači toplotu iz spoljašnjeg vazduha i predaje je  vazduhu koji se nalazi unutar prostorija koje se greju.

Toplotna pumpa vazduh – voda izvlači toplotu iz spoljašnjeg vazduha i predaje je vodi koja se nalazi u cevima koje zagrevaju dom. Ugradnja ove pumpe zahteva najmanje ulaganja.

Toplotna pumpa voda – voda radi na principu koji je već objašnjen. Toplotna energija se preuzima od podzemnih voda i zatim se prenosi na vodu sistema centralnog grejanja. Ova vrsta grejanja je najefikasnija, ali i najzahtevnija što se tiče ugradnje i početnih ulaganja.

Toplotna pumpa zemlja – voda izvlači toplotnu energiju iz zemlje i predaje je vodi koja se nalazi u cevima sistema centralnog grejanja. Ugradnja je slična kao kod sistema voda – voda.

Toplotne pumpe spadaju u najefikasnije sisteme grejanja i hlađenja danas. Od 100% energije koju generiše toplotna pumpa, 75% je besplatno jer dolazi iz okolnog okruženja, a samo 25% energije dolazi iz električnih izvora koji se plaćaju.

Toplotne-pumpe-2
Toplotne-pumpe-3