Servis Klima uređaja sa 20 godina iskustva

Pon-Sub: 08:00 - 18:00

24h Hitne intervencije

Garancija

Garancija na servis 6 meseci

Pozovite nas: 063 657-395

Ratina, Kraljevo

Ventilacioni sistemi

Ventilacioni sistemi

Ventilacija je kombinovani proces dovođenja vazduha spolja u unutrašnji prostor i odvođenja vazduha iz unutrašnjeg prostora objekta van njega. Sistemi za ventilaciju projektuju se tako da se stvore najbolji mogući uslovi u prostoru u kome ljudi provode vreme.
Postoji više vrsta ventilacionih sistema, sa različitim funkcionalnostima. Ventilacioni sistemi mogu biti integrisani u sistem klimatizacije, a mogu biti postavljeni i odvojeno od njega i prilagiđavaju se nameni objekta (stambeni, poslovni ili ugostiteljski) i rade se na osnovu individualnih projekata.
U objektima mogu postojati dva tipa ventilacije:
mehanička (veštačka) ventilacija i
prirodna ventilacija

Mehanička ventilacija u svom sistemu poseduje ventilatore koji ostvaruju cirkulaciju vazduha dok se kod prirodne ventiacije zamena vazduha ostvaruje kroz otvore u objektima koristeći ,,fiziku objekta’’ kada se u gornjim delovima objekta ispušta vazduh a u donjim uvlači spoljašnji, zamenjujući vazduh.
U zavisnosti od potreba objekta, ventilacioni sistemi mogu obavljati izvlačenje unutrašnjeg vazduha (zasićenog: toplotom, vlagom, dimom, mirisima, masnoćom, prašinom...), kao i ubacivanje svežeg zamenjujućeg vazduha (kiseonika) u prostor. Ovi sistemi pored izmene vazduha mogu sadržati i sisteme za njegovu klimatizaciji i filtraciju.

Za sve Vaše specifične potrebe i zahteve pri projektovanju , nabavci ili izvođenju , rado ćemo učestvovati sa svojim konsaltingom u pogledu izbora najoptimalnijeg ventilacionog sistema i tehničkog rešenja

Ušteda energije i troškova kroz rekuperaciju toplote

Svež vazduh bez većih toplotnih gubitaka

Polen i prašina se filtriraju

Smanjuje se buka jer se prozori zatvaraju

Rekuperacija toplote se postiže tako što se toplota koju izbacuju unutrašnje jedinice u režimu hlađenja pošalje prema prostorijama koje treba zagrijati. Drugim riječima,rekuperacija toplote pomaže da se energija koja se nalazi na raspolaganju na jednom mestu pošalje na druga mesta u istoj zgradi i tamo ponovo upotrijebi.

Rekuperator je uređaj koji u sebi pored dva ventilatora sadrži i izmenjivač toplote. Zbog prolaska vazdušnih tokova kroz sistem bakarnih izmjenjivača toplote,smještenih u unutrašnjosti radnog modula, topli vazduh na izlazu predaje svoju toplotu hladnom ulaznom vazduhu.

Toplotna energija koja se štedi upotrebom rekuperatora je oko 50% od potrebne energije za grijanje prostorije.Ima veoma široko područje upotrebe:ventilacija kancelarija,hotela,restorana,porodičnih kuća i sl.

Ventilacioni-sistemi-4
Ventilacioni-sistemi-5