Servis Klima uređaja sa 20 godina iskustva

Pon-Sub: 08:00 - 18:00

24h Hitne intervencije

Garancija

Garancija na servis 6 meseci

Pozovite nas: 063 657-395

Ratina, Kraljevo

Besplatni Saveti

Najčešći kvarovi kod klima uređaja

Ukoliko imate bilo kakav problem, pozovite nas na 063 657-395 ili  036 862-170 i mi ćemo Vam pružiti besplatan savet, u pokušaju da sami otklonite kvar bez našeg dolaska

Prvi korak provera se da li unutrašnja  klima dobija napajanje struje, zameniti baterije u daljinskom upravljaču. Često se dešava da na displeju daljinskog stoje zadate funkcije, baterije su loše i ne može da se uspostavi signal sa klimom. Podignuti poklopac na unutrašnjoj jedinici i sa desne strane postoji malo crno dugme koje služi da se klima upali bez daljinskog. Pritiskom na njega oštrim predmetom (olovkom,..) klima treba da startuje.Ako i tada klima ne radi, a dobija napajanje struje, potrebno je skinuti masku na unutrašnjoj jedinici i proveriti glinericom dali struja stiže do elektronike, proveriti stakleni osigurač na elektronici i trafo.

Jedan od najčešćih kvarova za koji se klijenti obraćaju nama.Proveriti na daljinskom zadate funkcije i temperaturu, jer klima neće da greje ako je zadata temperatura niža nego u prostoriji. Potrebno je zadati bar pet stepeni veću na daljinskom nego u prostoru, pod uslovom da ste na daljinskom namestili da greje(kod nekih daljinskih zadata funkcija za grejanje HEAT ili sunce). Za hlađenje na daljinskom namestiti COOL ili pahuljicu, a temperatura na daljinskom treba da bude bar pet stepeni niža nego u prostoriji da bi ustanovili da li je klima ispravna. U oba slučaja sačekati desetak minuta, jer je potrebno kompresoru malo vremena da zagreje ili ohladi gas. Ako se  klima isto ponaša, proveriti da li  se okreće brzo  ventilator i da li se čuje kompresor na spoljašnjoj jedinici. Ako se ništa ne dešava na spoljašnjoj jedinici, proveriti da li dobija struju spoljašnja jedinica. Ako je  dobija struju, kvar je u kondezatoru. Ako ne dobija struju, kvar je na elektronici ili je neispravna sonda na isparivaču unutrašnje jedinice .Ako se dešava  da radi ventilator  a ne radi kompresor,zameniti kondezator  za kompresori. Ako radi kompresor a ne radi ventilator ili se sporo okreće, zamenite prvo kondezator za ventilator. Ako se isto dešava potrebnoje proveriti:

 • pritisak u sistemu  pomoću manometara
 • čistoću filtera na U.J
 • čistoću turbine  u U.J
 • čistoću kondezatora spoljašnje jedinice

Ako se dešava da jedna funkcija radi a druga ne radi moguća su tri razloga  koja mogu da dovedu do  tog problema:

 • čertvorokraki  ventil ne dobija struju
 • neispravnost četvorokrakog ventila
 • začepljenje u sistemu (smanjen protok gasa)

Najveći problem koji se javlja u toku letnjih meseci.
Mogući razlozi su:

 • začepljeno odvodno kondez crevo
 • prljava kadica, gde se skuplja voda
 • nedostatak gasa u sistemu(ledi isparivač na unutrašnjoj jedinici)
 • odvodno kondez crevo nema konstatan pad

Najčešći razlozi zašto ne radi spoljašnja jedinica su:

 • spoljnja jedinica ne dobija struju,
 • neispravnost kondezatora u spoljašnjoj jedinici,
 • neispravna sonda na unutrašnjoj jedinici

Prilikom rada klime na grejanju, dolazi do kondezacije na saću spoljnje jedinice što dovodi do stvaranja vode koja se skuplja u dnu kućišta spoljnje jedinice i kroz otvor izlazi. Pri hlađenju na visokoj  spoljašnjoj temperaturi na holenderima spoljašnje jedinice se stvaraju kapljice vode.

Ovo se dešava kada  je klima u režimu hlađenja.
Glavni razlozi za to su:

 • nedostatak gasa u sistemu
 • prljava turbina ili filteri na unutrašnjoj jedinici
 • sužen protok gasa u sistemu
 • krilce na unutrašnjoj jedinici nije dovoljnjo otvoreno
 • prljav isparivač na unutrašnjoj jedinici

Ako se stvara led na tanjem holenderu onda je problem u nedostatku gasa u sistemu. Ako se stvara na većem holenderu tada postoje tri  razloga:

 • prljav kondezator na spoljašnjoj jedinici
 • prljava unutrašnja jedinica
 • višak gasa u sistemu

Prvo priključiti klimu na drugu utičnicu koja  nije vezana na taj osigurač da ustanovimo ispravnost osigurača. Ako se isto dešava proveriti da međuvezni kabal nije u spoju ili u spoljašnjoj jedinici da  nema neki kratki spoj. Potom postoji mogućnost da je neispravan kondezator. Da bi proverili ispravnost kompresora možemo pomoću unimera ili direktnim dovođenjem struje na njega, gde se otkači međuvezni kabal I direktno dovedemo struju na kompresor, ako se isto dešava tada je neispravan kompresor.

Najčešći razlozi

 • nedostatak gasa u sistemu
 • ventilator ispao iz centra ose
 • bakarne cevi se dodiruju
 • ako je sam kompresor bučan,to su prvi znaci  da mu se bliži kraj.

Glavni razlozi:

 • ventilator ispao iz ose,pa kači plastiku
 • motor ventilator

Glavni razlozi:

 • prljavi filteri
 • prljav ventilator, isparivač

Sto ukazuje na to da je potreban jedan veliki servis.